Syöksyvirtaus vai Trombi

Nyt kun uutisissa on kerrottu useammistakin päivistä jolloin jossain päin Suomea on iskenyt joko trombi tai syöksyvirtaus niin piti oikein tarkistaa, että mikä ero näillä on.

Lyhyesti Syöksyvirtaus on:

Syöksyvirtaus on kuuro- tai ukkospilvestä laskeva voimakas kylmä ilmavirtaus, joka on joskus niin voimakas, että saattaa kaataa puita tai jopa vaurioittaa rakennuksia. Se liittyy tavallisesti nimenomaan ukonilmaan. Syöksyvirtauksessa tuulen nopeus voi olla jopa 50 m/s, ja se aiheuttaa samankaltaista, mutta heikompaa tuhoa kuin tornado jopa satojen neliökilometrien alueella.

Syöksyvirtaus syntyy, kun sadepisarat tulevat pilven alapuolella kuivaan ilmaan ja haihtuvat. Haihtuminen sitoo energiaa, joka jäähdyttää ilmaa. Jäähtynyt ilma on ympäristöään tiheämpää, jolloin se putoaa alaspäin. Maanpinnan kohdatessaan ilmavirtaus kääntyy vaakasuuntaiseksi. Haihtumisen lisäksi jäähtymistä lisää mahdollisten rakeiden sulaminen, joka myös sitoo energiaa. Koska tyypillisesiti koko sade- ja virtausjärjestelmä on liikkeessä, ja tuuli erilaista eri korkeuksilla, laskeutuva ilma voi tuoda mukanaan myös horisontaalista liikemäärää ylemmistä ilmakerroksista.

Trombi taas on:

Tornado tai trombi on pienialainen hyvin voimakas pyörremyrsky, johon liittyy suppilonmuotoinen pilvi. Tornadot syntyvät tyypillisesti ukkospilvien yhteydessä. Niiden syntymekanismissa on vielä tuntemattomia osia. Yleisesti ajatellaan tyypillisen tornadon syntyvän seuraavalla tavalla. Eri ilmakerroksissa tuulet puhaltavat eri nopeuksilla ja ehkä eri suuntiinkin. Tämä synnyttää noiden tuulten väliseen tilaan vaakasuoraa pyörteisyyttä.

Tuhoista voi päätellä sen verran, että ”Tuhot tunnistaa samaan suuntaan kaatuneista puista; trombi kaataa puut sikin sokin.”

Lähde: wikipedia